Convocarea ședinței ordinare din luna noiembrie a consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 29 noiembrie 2017, orele 14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş;
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018;
3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi stabilirea formei de proprietate a terenului intravilan aferent sediului Primăriei şi Consiliului local al comunei Vetiş identificat cu nr. top. 100365;
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor de străzi în localităţile aparţinătoare 
comunei Vetiş;
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Vetiş;
6. Diverse.