Convocarea ședinței ordinare a consiliuliui local

         Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 20 septembrie 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017
  2. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de inventariere a domeniului public al comunei Vetiş
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investiție: “Înființare branșamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare și înființare racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare”
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat  prin PNDL la obiectivul “Înființare branșamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare și înființare racorduri de canalizare în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare”