Recepția celei mai mari investiții până în prezent în infrastructura comunei

Amenajare stradă principală nr. DC 60/A între  localitatăţile Vetiş – Oar,  Comuna Vetiş

Istoric :
– Ianuarie 2016 – Preluarea de la Consiliul Județean Satu Mare în administrarea comunei Vetiș a drumului comunal DC 60A
– Martie 2016 – Contractarea Studiului de fezabilitate – PFA Beregszaszy Ștefan
– Mai 2016 – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției – 4.098 ml
– Iunie 2016 – Contractarea proiectului tehnic – SC ProVem SRL Satu Mare
– 23.08.2016 – Lansarea licitației publice a realizării lucrării
– 17.03.2017 – Finalizarea licitației – contractarea lucrării : SC Tehnic Asist SRL Botoșani 
– Aprilie – Iulie 2017 – Execuția lucrărilor de modernizare a drumului
– 27.07.2017 – Recepția la terminarea lucrărilor
– Total valoare : 2.618.305 lei, inclusiv TVA.