Vânzare lemne de foc din pădurea comunei Vetiș

                                                                       A N U N Ț

         Vă informăm că locuitorii cu domiciliul stabil în comuna Vetiș au posibilitatea  de a cumpăra direct din pădurea proprietatea comunei Vetiș aflată la Ghirișa, pe baza confirmării domiciliului primită din partea primăriei, lemne de foc la prețul de 180 lei/mc fără TVA și fără transport, în limita a 3,5 mc/gospodărie, având disponibilă cantitatea de 190 mc.

       Cetățenii interesați se pot adresa zilnic pentru confirmarea domiciliului la primăria comunei Vetiș.

       Relații suplimentare : Sabou Andreia

                                                    Tel : 0261 – 806.016