Convocarea ședinței ordinare din luna iulie 2017 a consiliului local al comunei Vetiș

         Se convoacă consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă  ordinară, miercuri, 19 iulie 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

    1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vetiș

     2. Proiect de hotărâre privind execuția bugetară pe trim. II 2017

      3. Diverse