Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

        Se convoacă consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă  ordinară, miercuri, 28 iunie 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;
  2. Proiect de hotărâre privind însușirea Studiului de fundamentare, aprobarea Caietului de sarcini și a Contractului cadru pentru concesionarea serviciului de salubrizare; 
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii taxei de mediu;
  4. Proiect de hotărâre privind însuşirea în domeniul public al comunei Vetiş precum şi predarea în concesiune a bunurilor publice aferente sistemului de apă potabilă a comunei Vetiș realizate din Fondul IID în anul 2017 către Apaserv SA Satu Mare;
  5. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al comunei Vetiş a unor bunuri;
  6. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al comunei Vetiş a unor bunuri;
  7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifului serviciului de vidanjare a gropilor septice ale gospodăriilor ;
  8. Informarea primarului;
  9. Diverse.