[:hu]A vetési tanács rendes űlésének összehívása[:ro]Convocarea ședinței ordinare a consiliului local[:]

[:hu]                                                            Napirenden:

 1. Határozattervezet előterjesztése Tentiș Leontin-Sorin helyi tanácsosi mandátuma megszűnésének megállapításáról;
 2.  Határozattervezet előterjesztése Chirila Nicolae Alexandru helyi tanácsosi mandátumának igazoláséról,
 3. Határozattervezet előterjesztése azon cselekmények megállapításáról és büntetéséről, melyek elkövetése kihágásnak minősül Vetés község közterületén, a közrend, a köztisztaság és higiénia, a területek és udvarok karbantartása, a tűzvédelem, valamint a környezetvédelem területén;
 4. Határozattervezet előterjesztése minimis támogatás nyújtására vonatkozó helyi keret jóváhagyásáról, mely értelmében felmentik a Vetési Renovatio ipari park adminisztrátorát bizonyos, Vetés község költségvetésébe fizetendő adózás alól;
 5. Határozattervezet előterjesztése Vetés község 2017-es évi költségvetésének kiigazításáról;
 6. Határozattervezet előterjesztése a környezetvédelmi illeték fizetési módjának megállapításáról;
 7. Határozattervezet előterjesztése egy Vetés községben található építkezési terület nyilvános árverésen való eladását jóváhagyó 28/2009-es számú Helyi Tanácsi Határozat kiigazítására vonatkozó 12/2017-es számú Helyi Tanácsi Határozat visszavonásáról;
 8. Határozattervezet előterjesztése a víz- és szennyvízszolgáltatási szeződés 8-as számú módosításának jóváhagyásáról;
 9. A polgármester beszámolója;
 10. Beszámoló a Vetési Sürgősségi Esetek Önkéntes Szolgálata felkészültségéről tűzesetekkor;
 11. Különfélék.

[:ro]          Se convoaca Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă  ordinară, miercuri, 31 mai 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Tentiș Leontin Sorin;
 2. Proiect de hotărțre privind validarea  mandatului de consilier local al domnului Chirilă Nicolae Alexandru;
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a întreţinerii terenurilor şi curţilor, a prevenirii incendiilor, precum şi a protecţiei mediului în comuna Vetiş;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutorului de minimis în vederea scutirii de la plata unor obligaţii fiscal datorate bugetului local al comunei Vetiș pentru administratorul Parcului industrial Renovatio din Vetiș;
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2017;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea perceperii taxei reglementate de OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 7. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.12/2017 privind corectarea HCL nr.28/2009 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren cu construcţie situate în localitatea Vetiş;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 12.313/19.11.2009;
 9. Informarea primarului;
 10. Raport privind capacitatea de aparare împotriva incendiilor a SVSU Vetiş ;
 11. Diverse.

 

[:]