S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2017!

       Consiliul local al comunei Vetiş a aprobat azi, 22 martie, cu unanimitate de voturi, bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş pe anul 2017.

         Bugetul este de 19.226 mii lei la partea de venituri, din care 4.854 mii lei este excedent bugetar din anul trecut.
         Din aceasta 8.739 mii lei reprezintă investiţiile.
         Principalele lucrări şi proiecte de investiţii :
– Finalizarea introducerii şi punerea în funcţiune a alimentării cu apă potabilă în Oar
– Finalizarea realizării sistemului de canalizare în Vetiş şi Oar
– Realizarea a peste 1.400 de branşamente de canalizare şi apă potabilă la Vetiş şi Oar
– Realizarea reţelei de gaze naturale din Decebal
– Modernizarea – eficientizarea sistemului de iluminat public al comunei
– Modernizarea drumului comunal DC 60A Vetiş – Oar
– Realizarea unui teren de sport cu gazon artificial la Decebal şi a două piste de atletism la şcolile din Vetiş şi Oar
– Reabilitarea şi extinderea vestiarului de la terenul de sport din Decebal
– Continuarea lucrărilor la Centrul comunitar – sala de nunţi din Decebal
– Studiile de fezabiliate pentru reabilitarea a 4 clădiri în Oar şi Decebal
– Teren de skateboard şi parc fitness la Vetiş