[:ro]Anunț achiziție publică directă [:]

[:ro]”Igienizare și reparații la bucătăria căminului cultural din OAR”
Lista cu cantităţile de lucrări – Devizul ofertă şi Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte se găsesc pe pagina web a comunei Vetiș :
http://vetis.ro/transparentainformatii/achizitii-publice/
Ofertele se depun în scris la primăria comunei Vetiş, pâna la data de 24 februarie a.c., ora 15.oo.[:]