[:hu]A polgármester tájékoztatója a közigazgatás novemberi tevékenységéről[:ro]Informarea primarului despre activitatea administraţiei în cursul lunii noiembrie[:]

[:hu]               Vetés község polgármesterének beszámolója a Vetési Polgármesteri Hivatal november havi tevékenységéről

A beruházások és a közterület fenntartása terén:

 1. Befejeződtek a vetési és óvári iskolák udvarán a sportpálya építések munkálatai.
 2. Befejeződtek a zöldövezet kiépítési munkálatok a vetési Polgármesteri Hivatal és a kultúrotthon épületei körül.
 3. Befejeződött a Polgármesteri Hivatal garázsának építése, amely helyet biztosít a tűzoltó autónak, az önkéntes szolgálati központnak, valamint a hivatal személy gépjárműveinek.
 4. Elkészült a decebali sportpálya melletti öltöző fejújításának és kibővítésének műszaki dokumentációja.
 5. Elkészült a vetési polgármesteri hivatal volt épületének fejújítási és átszervezési dokumentációja, valamint a községi archívum berendezése.
 6. Elkezdődtek a Decebal faluban levő kultúrotthon körüli zöldövezet telepítési munkálatok.
 7. Megkezdődtek a Polgármesteri Hivatal melletti, fémkerítésből készülő kocsiszín betonozási munkálatai.
 8. Karbantartási munkálatok zajlottak a köves ás a földutakon.
 9. Leszállították és átvételre kerültek: egy utánfutó és egy Skoda Octavia személygépkocsi.
 10. Leszállítottak és felszereltek három központi vezérlésű riasztószirénát a polgári védelmi rendszer kibővítésére. Felszerelésük a vetési polgármesteri hivatlara, az óvári középületre, valamint a decebal-i iskola épületére történik.
 11. Elkészültek a még tavasszal felszerelt 43 videokamera elektromos hálózatra való bekötéséseinek műszaki dokumentációi, amely lehetővé teszik a teljes rendszer működésbe helyezését.

Adminisztrációs tevékenységek és a lakosságnak nyújtott szolgáltatások:

 1. Elkészült a község új, hivatalos honlapja a vetis.ro, amely a törvénynek megfelelő, közérdekű információkkal látja el a lakosságot, ugyanakkor a községnek a virtuális térben való jelenlétét és népszerűsítését szolgáló szükségleteket is ellátja. A honlapon feltöltésre kerültek a polgármesteri hivatal által 2016-ban megkötött szerződések, a helyi tanácsosok és a polgármester vagyon és érdekeltségi nyilatkozatai, a Helyi Tanács határozatai, a közvitára bocsátott témákat tartalmazó anyagok, a község költségvetés, az összes utólagos módosítással, valamint a negyedéves mérlegek.
 2. A szakmai továbbképzés területén három hetes programban vet részt a hivatal teljes személyzete.

Különfélék

 1. November 9-én, az alpolgármester vett a Szatmár Környéki Helyi Akciócsoport Szatmárhegyen rendezett közgyűlésén.
 2. November 22-én fogadtam a Teremi László polgármester által vezetett Szamoskér testvértelepülés küldöttségét, akikkel megbeszéltük a Román-Magyar határmenti együttműködési program keretén belül megpályázható programokat.

[:ro]                Informarea primarului privind activitatea primăriei Vetiș în luna noiembrie a.c.

pentru ședința ordinară a consiliului local din 29 noiembrie 2016

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :

 1. Au fost finalizate terenurile de sport din curtea școlilor din Vetiș și din Oar.
 2. Au fost finalizate lucrările de amenajare a zonelor verzi din jurul clădirii primăriei și a casei de cultură din Vetiș.
 3. A fost finalizată construcția garajului primăriei, cu un compartiment pentru autoutilitara de stins incendiu și amenajarea centrului pentru serviciul de voluntariat, respectiv cu un compartiment pentru autoturismul și autoutilitara primăriei.
 4. A fost finalizată documentația tehnică pentru reabilitarea clădirii și extinderea vestiarului de la terenul de sport din Decebal.
 5. A fost finalizată documentația tehnică pentru igienizarea și reorganizarea clădirii fostei primării și amenajarea arhivei comunei.
 6. Au fost demarate lucrările de amenajare a zonei verzi din jurul casei de cultură din Decebal.
 7. Au fost demarate lucrările de realizare a platformei betonate și a șopronului metalic pentru adăpostirea utilajelor primăriei.
 8. Au fost efectuate lucrări de întreținere la străzile de macadam și de pământ din comună pe o suprafață totală de 800 mp, în valoare totală de 522.358 lei cu TVA inclus, constând în principal în scarificare mecanică şi refacere macadam cu strat de agregate de 8 cm grosime.
 9. Au fost livrate și recepționate : remorca pentru tractor și autoruturismul Skoda Octavia.
 10. Au fost livrate trei sirene cu comandă centralizată pentru alarmare în cadrul programului de dotare a sistemului de protecție civilă. Ele sunt în curs de montare pe clădirea primăriei din Vetiș, clădirea multifuncțională din Oar și clădirea școlii din Decebal.
 11. S-au finalizat documentațiile pentru racordarea la rețeaua electrică a celor 43 de camere video montate încă în primăvara acestui an, urmând să fie demarcate lucrările de punere în funcțiune a sistemului de supraveghere.

În domeniul activităților administrative și serviciilor către populație :

 1. S-a finalizat și se deschide în această săptămână noua pagină oficială de internet a comunei vetis.ro, realizată conform cerințelor legale privind comunicarea informațiilor de interes public, dar și adaptată nevoilor de vizualizare și popularizare a comunei. S-au publicat toate contractele încheiate de primărie în cursul anului 2016, declarațiile de avere și de interese ale consilierilor și primarului, hotărârile de consiliu, materialele scoase la dezbatere publică, bugetul de venituri și cheltuieli al comunei, cu toate rectificările ulterioare, precum și bilanțurile trimestriale. 
 2. În cursul săptămânii trecute s-a finalizat în cadrul programului de formare profesională a personalului primăriei un curs cu scopul creşterii competenţelor de comunicare şi colaborare al personalului angajat al primăriei Vetiș, cu participarea întregii echipe a primăriei, derulată în 4 ședințe pe durata a trei săptămâni.

Altele

 1. În data de 9 noiembrie dl. viceprimar a participat la Adunarea Generală a Grupului de Acțiune |Locală Zona Sătmarului, la Viile Satu Mare.
 2. În data de 22 noiembrie am primit vizita delegaţiei primăriei din localitatea înfrăţită Szamoskér din Ungaria, condusă de primarul Teremi László, cu care s-au purtat discuţii privind accesarea unor finanţări pentru programe de cooperare în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România – Ungaria.

[:]