[:hu]A helyi tanács októberi rendes ülésének összehívása[:ro]Convocarea şedinţei ordinare a consiliului local[:]

[:hu]248/2016-os számú, polgármesteri

RENDELKEZÉS

Vetés község Helyi Tanácsa rendes ülésének összehívásáról

              Szatmár megye, Vetés község polgármestere,

 a helyi közigazgatásra vonatkozó újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 39. cikkelyében foglaltak alapján, amelyeket megerősítenek a 68. cikkely 1) bekezdésében foglaltak;

ELRENDELEM:

     1.cikkely – Vetés község Helyi Tanácsa rendes ülésének összehívását 2016., október 26-i, szerdai napjára 14 órai kezdettel, Vetés község Polgármesteri hivatalának székhelyére. Az ülés napirendje:     

 1. Határozattervezet elfogadása Vetés község éves költségvetésének módosításáról.
 2. Határozattervezet elfogadása Vetés község 2016-os év III negyedévi költségvetési végrehajtásáról.
 3. Határozattervezet elfogadása a 2017-os évi közhivatalnoki állások betöltési Tervének módosítására
 4. Határozattervezet elfogadása egy utcákhoz tartozó földterületnek Vetés község köztulajdonába való bekebelezéséről.
 5. Határozattervezet elfogadása a Polgármesteri hivatal mellett megépülő betonozott, fémkerítéses platform műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.
 6. Határozattervezet elfogadása az óvári ivóvíz vezeték hálózat csatlakozása beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.
 7. Határozattervezet elfogadása az óvári és vetési szennyvízlevezető csatorna vezeték hálózathoz csatalakozása beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról és vetési.
 8. Határozattervezet elfogadása a vetési Közutak korszerűsítése műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.
 9. Határozattervezet elfogadása a Vetés község, decebali sportpálya öltözőinek Felújítása beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról.
 10. Határozattervezet elfogadása a Mezőgazdasági Nyilvántartóba beírt adatok módozatának rögzítéséről.
 11. Vetés község polgármesterének tájékoztatója.

               [:ro]

DISPOZIȚIA nr. 248/2016

privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară

              Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N :

      ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă ordinară, miercuri, 26 octombrie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trim. III 2016
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017
 4. Proiect de hotărâre privind însuşirea în domeniul public al comunei Vetiş a unor suprafeţe de teren aferente unor străzi
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Platformă betonată și șopron metalic la primăria Vetiș
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Branșamente la rețeaua de apă potabilă la Oar
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Branșamente la rețeaua de canalizare la Oar și Vetiș
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Modernizarea străzilor în comuna Vetiș
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitarea vestiarului terenului de sport din Decebal, comuna Vetiș
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în Registrul Agricol
 11. Informarea primarului comunei Vetiş.

     ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.

 

 [:]