[:hu]A helyi tanács júliusi rendes ülésének összehívása[:ro]Convocarea şedinţei ordinare a consiliului local[:]

[:hu]179/2016-os számú, polgármesteri

RENDELKEZÉS

Vetés község Helyi Tanácsa rendes ülésének összehívásáról

              Szatmár megye, Vetés község polgármestere,

 a helyi közigazgatásra vonatkozó újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 39. cikkelyében foglaltak alapján, amelyeket megerősítenek a 68. cikkely 1) bekezdésében foglaltak;

ELRENDELEM:

      1.cikkely – Vetés község Helyi Tanácsa rendes ülésének összehívását 2016., július 27-i, szerdai napjára, 14 órai kezdettel, Vetés község Polgármesteri hivatalának székhelyére. Az ülés napirendje:

  1. A polgármester tájékoztatója
  2. Határozattervezet jóváhagyása Vetés község képviselőjének kinevezéséről a Szatmár Megyei Közösségközi Fejlesztési Egyesület közgyűlésére

  3.Határozattervezet jóváhagyása a 2016-os év II negyedéve költségvetési számláinak elfogadásáról.

  1. Határozattervezet jóváhagyása sürgősségi segélyek nyújtásáról, rendkívüli helyzetek felmerülése esetén.
  2. Különfélék

[:ro] 

DISPOZIȚIA nr. 179/2016

privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară

              Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N :

      ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă ordinară, miercuri, 27 iulie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Informarea primarului
  2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Vetiș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2016
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă
  5. Diverse

     ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.

Vetiş, la    20.07.2016

PRIMAR

Iuliu Ilyes                                                            Avizez,

SECRETAR

Anca-Maria Pop

 [:]