[:hu]A helyi tanács rendkívüli ülésének összehívása[:ro]Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului local[:]

[:hu]185/2016-os számú, polgármesteri

RENDELKEZÉS

Vetés község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésének összehívásáról

              Szatmár megye, Vetés község polgármestere,

 a helyi közigazgatásra vonatkozó újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú Törvény 39. cikkelyében foglaltak alapján, amelyeket megerősítenek a 68. cikkely 1) bekezdésében foglaltak;

ELRENDELEM:

      1.cikkely – Vetés község Helyi Tanácsa rendkívüli ülésének összehívását 2016., augusztus első, hétfői, napjára 14 órai kezdettel, Vetés község Polgármesteri hivatalának székhelyére. Az ülés napirendje:     

1)  Határozattervezet elfogadása Vetés község 2016-os költségvetésének módosításáról.      

 [:ro] 

DISPOZIȚIA nr. 185/2016

privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară

              Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N :

      ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă extraordinară, luni, 1 august 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş pentru anul 2016

     ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.

VETIS la  28.07.2016

PRIMAR

Iuliu Ilyes                                                               Avizez,

SECRETAR

Anca-Maria Pop

 [:]