Dezbateri publice

     

            15 ianuarie 2018

            Proiectul de buget al comunei Vetiș pe anul 2018

   

            30 octombrie 2017       

        Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2018

           Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, în toată perioada până la obținerea supunerea spre aprobare a consiliului local Vetiș, în ședința din 29 noiembrie 2017.

   

             25 august 2017

          Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii denumirilor de străzi în localitățile comunei Vetiș

        Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, în toată perioada până la obținerea avizului Comisiei de atribuire denumiri județene Satu Mare.

   

           28 iunie 2017

             Plan Urbanistic Zonal  Construire Pensiune Agroturistică P + 1 + M în localitatea Vetiș

          Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 17 iulie a.c. 

   

         30 mai 2017

         Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, a Caietului de sarcini și  a Contractului-cadru  al serviciului de salubrizare a localităților comunei Vetiș

        Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 1726 iunie a.c.  

   

         3 mai 2017

        Proiect de hotărâre pentru aprobarea Schemei locale privind acordarea ajutorului de minimis în vederea scutirii de la plata unor obligaţii fiscal datorate bugetului local al comunei Vetiș pentru administratorul Parcului industrial Renovatio din Vetiș

    Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 25 mai a.c.

   

         8 aprilie 2017

       Proiect de hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar-gospodăresc, a ordinii, curăţeniei şi igienei publice, a întreţinerii terenurilor şi curţilor, a prevenirii incendiilor, precum şi a protecţiei mediului  în comuna Vetiş

            Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 8 mai a.c.

   

      22 martie 2017

      Plan Urbanistic Zonal pentru Centru de îngrijire bătrâni în localitatea Vetiș 

        Observațiile se pot depune la primăria comunei Vetiș, până la data de 5 aprilie a.c.

   

      22 martie 2017

     Plan Urbanistic Zonal pentru Zonă de instituții şi servicii în localitatea Vetiș nr. 50, pe parcela cu nr. cad. 100923

            Observațiile se pot depune la primăria comunei Vetiș, până la data de 5 aprilie a.c.

   

         11 februarie 2017

         Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiș pe anul 2017

            Sugestiile, observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș până la data de 24 februarie a.c.

   

       9 februarie 2017

       Autorizație de mediu

          Așteptăm observații, sugestii și reclamații la primăria comunei până la data de 20 februarie a.c.

   

          21 noiembrie 2016

          Plan Urbanistic Zonal pentru lotizare parcele pentru zonă de locuit

         Observațiile se pot depune la primăria comunei Vetiș, până la data de 9 decembrie a.c.

   

        26 octombrie 2016

        Impozitele și taxele locale pe anul  2017

     Sugestiile, observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș până la data de 11 noimebrie a.c.