Achiziţii publice

  LICITAȚII PUBLICE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 

   

  • 22 februarie 2017

  „Înfiinţare branşamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiş, jud. Satu Mare și înfiinţare racorduri de canalizare, în localităţile Vetiş şi Oar, comuna Vetiş, jud. Satu Mare

  Fișa de date

  Nr. documentaţie de atribuire pe SEAP : 263919

  Nr. anunţ cerere pe SEAP : 400182

   

  • 22 septembrie 2016

  ,,Amenajare strada Principală DC 60/A în localitățile Vetiș-Oar, comuna Vetiș, jud. Satu Mare”

  Raportul procedurii -  05.04.2017 Fișa de date

  Nr. documentație de atribuire pe SEAP : 246426

  Nr. anunț cerere pe SEAP : 392471

   

  ACHIZIȚII  DIRECTE  –  CERERI  DE  OFERTE

   

  • 28 aprilie 2017

  “Set materiale pentru întreținerea curățeniei la primăria Vetiș “

  Anunț SEAP nr. 90435

  Lista produselor solicitate

  Termen de depunere a oferteler : 3 mai 2017

  Ofertele vor conține toate produsele din setul de materiale solicitate. 

   

  • 6 aprilie 2017

  “Refuncționalizarea clădirii fostei primării, Vetiș nr. 426, județul Satu Mare”

  Anunț SEAP nr. 85284

  1. Centralizator
  2. Lista cu cantitățile de lucrări - Lucrări interioare
  3. Lista cu cantitățile de lucrări - Instalații sanitare și termice
  4. Lista cu cantitățile de lucrări - Amenajare și instalații birouri
  5. Lista cu cantitățile de lucrări - Amenajare și instalații arhivă
  6. Lista cu cantitățile de lucrări - Lucrări exterioare
  7. Anexă-Plan parter și etaj
  8. Anexă-Plan arhivă

       Termen de depunere a ofertelor : 17 aprilie 2017, ora 15.oo

   

  • 17 martie 2017

  “Intervenţii de urgenţă – reparaţii la străzi de macadam şi de pământ în comuna Vetiş, jud. Satu Mare”

  Anunţ SEAP  nr.  81260

  1. Lista cu cantităţile de lucrări - Devizul ofertă

        Termen de depunere a ofertelor : 21 martie 2017, ora 16.oo

   

  • 2 martie 2017

  “Realizarea iluminatului de siguranță la clădirile publice ale comunei Vetiș, jud. Satu Mare”

  Anunţ SEAP nr. 78334

  1. Lista cu cantităţile de lucrări - Devizul ofertă

         Termen de depunere a ofertelor : 6 martie 2017, ora 16.oo

   

  • 16 februarie 2017

  “Reparaţii şi igienizare la bucătăria căminului cultural din Oar, jud. Satu Mare”

  Anunţ SEAP nr. 76508

  1. Lista cu cantitățile de lucrări - Devizul ofertă
  2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

        Termen de depunere a ofertelor : 24 februarie 2017, ora 16.oo

   

  • 15 februarie 2017

  “Reparaţii şi igienizare la bucătăria căminului cultural din Vetiş, jud. Satu Mare”

  Anunţ SEAP nr. 76254

  1. Lista cu cantitățile de lucrări - Devizul ofertă
  2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

        Termen de depunere a ofertelor : 20 februarie 2017, ora 16.oo

   

  PLANUL  ANUAL  DE ACHIZIȚII  PUBLICE