Achiziţii publice

  PLANUL  ANUAL  DE ACHIZIȚII  PUBLICE  

   

  LICITAȚII PUBLICE PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ 

   

  • 20 februarie 2017

         Înfiinţare branşamente de apă în localitatea Oar, comuna Vetiş, jud. Satu Mare și înfiinţare racorduri de canalizare, în localităţile Vetiş şi Oar, comuna Vetiş, jud. Satu Mare

  ÎN CURS

  Fișa de date

  Nr. documentaţie de atribuire pe SEAP : 263919

  Nr. anunţ cerere pe SEAP : 400182

  valoarea estimată :  30.000 lei fără TVA

   

  • 22 septembrie 2016

         Amenajare strada Principală DC 60/A în localitățile Vetiș-Oar, comuna Vetiș, jud. Satu Mare

  FINALIZAT la 27 martie 2017

  Fișa de date

  Nr. documentație de atribuire pe SEAP : 246426

  Nr. anunț cerere pe SEAP : 392471

  Raportul procedurii -  05.04.2017

   

  ACHIZIȚII  DIRECTE  –  CERERI  DE  OFERTE

   

  • 15 august 2017

             Reparații la vestiarul terenului de sport din Decebal, comuna Vetiș, județul Satu Mare

            Anunț SEAP nr. 114513

           Cod CPV :  45212290-5

  Lista cu cantitățile de lucrări

            Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 21 august a.c., ora 15.00.

   

  • 07 august 2017

            Realizare gard de despărțire în curtea școlii din localitatea Decebal, comuna Vetiș, jud. Satu Mare

           Anunț SEAP  nr. 113265

           Cod CPV : 45342000-6

  Lista cu cantitățile de lucrări

         Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 31 iulie a.c., ora 15.00.

   

  • 25 iulie 2017

        Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale nr. 38, 40,41, 62,69,81, 94, 116 și 121 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016

   Anunț SEAP  nr.  110699

      Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale nr. 34, 51  și 73 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016

  Anunț SEAP  nr.  110711

         Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale nr. 1, 8, 10, 12 15 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016

   Anunț SEAP  nr.  110715

       Realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor in sectoarele cadastrale nr. 45, 47, 53, 82  și 96 în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT Vetiș, județul Satu Mare, conform OUG nr 35/28.06.2016

  Anunț SEAP  nr.  110721

  Cod CPV :  71354300-7

   

  Sectorizare UAT Vetiș

   

  Specificatii tehnice - Ordinul nr. 979/2017

   

  Contract Prestare_Servicii

   

    Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 31 iulie a.c., ora 15.00.

   

  •    6 iunie 2017

        Lucrări de marcaje rutiere pe drumul comunal DC 60 din comuna Vetiș, județul Satu Mare 

  Cod CPV :  45233221-4

                       45233290-8

  Anunț SEAP  nr.  98851

  Caiet de sarcini

  Valoarea estimată : 30.000 lei fără TVA

    Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 9 iunie a.c., ora 15.00.

   

  • 11 mai 2017

        Studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru extinderea sistemului de  distribuție gaze naturale în localitățile Decebal și Vetiș, comuna Vetiș, județul Satu Mare 11 mai 2017

  Cod CPV : 71241000-9

  Anunț SEAP  nr.  93536 

  Descrierea contractului : Realizare Studiu de fezabilitate și Proiect tehnic pentru extinderea rețelei de gaze naturale existente în localitatățile Vetiș și Decebal, comuna Vetiș, județul Satu Mare, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 37/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate.

  Modul de prezentare a documentației :  Studiul de fezabilitate în 2 exemplare pe suport hârtie și un exemplar pe suport magnetic CD; documentația pentru urbanism și pentru obținerea avizelor necesare în faza DATC;  Proiect tehnic în faza PT, verificat de către verificator autorizat ANRE;  Documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construcție.

  Valoarea estimată : 18.000 lei

  Condiții contract :  Lungimea aproximativă a tuturor extinderilor : 4600 ml;  Circa 217 parcele și gospodării luate în calcul pentru branțamente.

  Conditii de participare :  Documentele ofertei vor conține, fără a se limita la, următoarele :  Oferta financiară privind prețul ofertei, evidențiind separat valorile pentru  elaborarea studiului de fezabilitate, verificarea documentației, elaborare documentații urbanistice și proiectul tehnic;  Oferta tehnică.

  Criterii de adjudecare : Oferta financiară privind prețul ofertei : 60 % din punctaj. Termenul de realizare (max. 10 săptămâni de la semnarea contractului) 40 % din punctaj.

  Termen limita primire oferte :  18 mai 2017

  Informații suplimentare :  Termenul de depunere a ofertelor este joi, 18 mai 2017 ora 16.

  Ofertele se depun în scris la sediul primăriei Vetiș, str. Principală nr. 437 sau prin email la adresa primaria@vetis.ro .

  Ofertele vor fi însoțite de : certificare ANRE a societății ofertante  pentru elaborarea studiilor de fezabilitate aflate sub incidența Ordinului nr. 37/2013.

  Vizitarea amplasamentului – intravilanul localităților Decebal și Vetiș se poate face în orice zi lucrătoare , după o prealabilă înțelegere cu autoritatea locală, în termenul din anunț. Persoana de contact : Codrea Daniel – viceprimar, tel. 0769-046.315.

   

  • 9 mai 2017

  Set materiale consumabile birotică și papetărie pentru primărie

  Cod CPV : 30199000-0

  Anunț SEAP  nr.  92741

  Set materiale birotică și papetărie

  Valoarea estimată : 7.000 – 7.000 lei

  Termen de depunere a ofertelor : 12 mai 2017, ora 15.oo, la sediul primăriei Vetiș, str. Principală nr. 437 sau prin email : primaria@vetis.ro.

  Ofertele vor conține toate produsele din setul de materiale solicitate. 

   

  • 9 mai 2017

  Platformă 1200 mp betonată și acoperită cu dale în localitatea Oar, comuna Vetiș

  Cod CPV : 45431000-7

  Anunț   SEAP nr. 92344

  Lista cu cantitățile de lucrări - Deviz ofertă Platforma Oar

  Valoarea estimată : 88.000 lei

  Termen de depunere a ofertelor : 12 mai 2017, ora 15.oo, la sediul primăriei Vetiș, str. Principală nr. 437 sau prin email : primaria@vetis.ro.

  Criterii de adjudecare : 70 % pentru prețul cel mai mic și 30 % pentru termenul de execuție cel mai scurt.

   

  • 8 mai 2017

  “Set fitinguri și piese de schimb pentru lucrări de instalții”

  Cod CPV : 44115200-1

  Anunț SEAP nr.  92297

  Set fitinguri şi piese de schimb pentru lucrări de instalaţii

  Valoarea estimată : 2900 – 3100 lei

  Termen de depunere a ofertelor : 11 mai 2017, ora 15.oo, la sediul primăriei Vetiș, str. Principală nr. 437 sau prin email : primaria@vetis.ro.

  Criterii de adjudecare : 70 % pentru prețul cel mai mic și 30 % pentru termenul de livrare cel mai scurt.

  Ofertele vor conține toate produsele din setul de materiale solicitate. 

   

  • 28 aprilie 2017

  “Set materiale pentru întreținerea curățeniei la primăria Vetiș “

  Cod CPV : 39831240-0

  Anunț SEAP nr. 90435

  Lista produselor solicitate

  Valoarea estimată : 2.300 lei

  Termen de depunere a ofertelor :  3 mai 2017, ora 15.oo, la sediul primăriei Vetiș, str. Principală nr. 437 sau prin email : primaria@vetis.ro.

  Criterii de adjudecare : prețul cel mai mic.

  Ofertele vor conține toate produsele din setul de materiale solicitate. 

   

  • 6 aprilie 2017

  “Refuncționalizarea clădirii fostei primării, Vetiș nr. 426, județul Satu Mare”

  Cod CPV : 45211350-7

  Anunț SEAP nr. 86554

  1. Centralizator
  2. Lista cu cantitățile de lucrări - Lucrări interioare
  3. Lista cu cantitățile de lucrări - Instalații sanitare și termice
  4. Lista cu cantitățile de lucrări - Amenajare și instalații birouri
  5. Lista cu cantitățile de lucrări - Amenajare și instalații arhivă
  6. Lista cu cantitățile de lucrări - Lucrări exterioare
  7. Anexă-Plan parter și etaj
  8. Anexă-Plan arhivă

      Criterii de adjudecare : prețul cel mai mic.

      Ofertele se pot depune în scris, la sediul primăriei comunei Vetiș, str. Principală nr. 437, județul Satu Mare, sau prin email, la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 17 aprilie a.c., ora 15.00.

   

  • 17 martie 2017

  “Intervenţii de urgenţă – reparaţii la străzi de macadam şi de pământ în comuna Vetiş, jud. Satu Mare”

  Anunţ SEAP  nr.  81260

  1. Lista cu cantităţile de lucrări - Devizul ofertă

        Termen de depunere a ofertelor : 21 martie 2017, ora 16.oo

   

  • 2 martie 2017

  “Realizarea iluminatului de siguranță la clădirile publice ale comunei Vetiș, jud. Satu Mare”

  Anunţ SEAP nr. 78334

  1. Lista cu cantităţile de lucrări - Devizul ofertă

         Termen de depunere a ofertelor : 6 martie 2017, ora 16.oo

   

  • 16 februarie 2017

  “Reparaţii şi igienizare la bucătăria căminului cultural din Oar, jud. Satu Mare”

  Anunţ SEAP nr. 76508

  1. Lista cu cantitățile de lucrări - Devizul ofertă
  2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

        Termen de depunere a ofertelor : 24 februarie 2017, ora 16.oo

   

  • 15 februarie 2017

  “Reparaţii şi igienizare la bucătăria căminului cultural din Vetiş, jud. Satu Mare”

  Anunţ SEAP nr. 76254

  1. Lista cu cantitățile de lucrări - Devizul ofertă
  2. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

        Termen de depunere a ofertelor : 20 februarie 2017, ora 16.oo