1terasa Vetis 073

  Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

           Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 28 februarie 2018, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind desființarea unei funcţii publice vacante
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului ,,Modernizarea străzilor din localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiş, judeţul Satu Mare,,
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru locuinţe sociale
  4. Informarea primarului privind activitățile din lunile ianuarie – februarie 2018
  5. Diverse