1terasa Vetis 073

    Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

           Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri, 30 august 2017, orele  14,00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

    1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de propuneri a denumirilor de străzi în localităţile aparţinătoare comunei Vetiş ;
    2. Proiect de hotărâre privind aprobarea editării unei publicaţii lunare de informare locală a comunei Vetiş;
    3. Informarea primarului.