Anunț pentru ocuparea unei funcții contractuale la primăria Vetiș

  Primăria comunei Vetiş,  cu sediul în localitatea Vetiş, str.Principala, nr.437, judeţul Satu Mare organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: – CONSILIER IA, din cadrul Serviciului investiţii, patrimoniu, servicii publice, administrativ şi situaţii de urgenţă  -1 post,

  Concursul se va desfăşura astfel: 

  – Proba scrisa în data de 3 august 2017 ,  ora 10.00,

  – Proba interviu în data de 5 august 2017,  ora 10.00 .

  Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă,

  domeniul de licenta: ştiinţe inginereşti,

  – vechime în specialitate- 9 ani,

  Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Primariei comunei Vetiş.  

  Relaţii suplimentare la sediul primariei, persoană de contact: SABOU ANDREIA telefon: 0749872841,  E-mail : primaria@vetis.ro .