Ședința extraordinară a consiliului local din 22 martie 2017

       Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă extraordinară, miercuri 22 martie 2017 , orele  14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

             1) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vetiş pe anul 2017;

             2) Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării păşunatului şi exploatării pajiştilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Vetiş.