Convocarea şedinţei ordinare a consiliului local

            Se convoacă consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri 29 martie 2017 , orele  14.00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1) Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;

  2) Proiect de hotărâre privind acordul autorităţilor publice locale ale comunei Vetiş pentru înfiinţarea parcului industrial „Renovatio”, comuna Vetiş, jud. Satu Mare;

  3) Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării Studiului de Cercetare privind valorificarea locală eficientă şi integrală de către Primăria comunei Vetiş a deşeurilor menajere, agricole, a deseurilor animaliere din abatorizare, plastic ş icauciuc şi propunere a tehnologiei şi instalaţiei;

  4) Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului aditional la contractual de salubrizare al comunei Vetiş;

  5) Informarea Primarului comunei Vetiş;

  6) Informare privind rezultatul financiar al anului 2016 al Ocolului Silvic Ardud R.A.;

  7) Diverse.