S-a publicat pentru dezbatere publică proiectul de buget al comunei Vetiş pe anul 2017

    Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş pe anul 2017 :
    http://vetis.ro/…/…/2016/11/PROIECT-DE-BUGET-2017-Copy-1.pdf
    http://vetis.ro/…/11/PROIECT-DE-BUGET-2017-Investi%C8%9Bii.…
    Sugestiile, observațiile și propunerile Dvs. se pot depune la primăria comunei Vetiș până la data de 24 februarie a.c.