Participarea la Programul  ”Comunitate, Dezvoltare, Incluziune!”, finanţat prin Fondurile Elveţiene

           În urma întâlnirii de lucru din 13 februarie 2017 echipa de management a Organizației Caritas a Diecezei Satu Mare şi a Centrului de Resurse pentru Comunităţile de Romi a selectat localitatea Vetiş pentru implementarea componentei de dezvoltare comunitară „Extinderea experientei către noi comunităţi” din cadrul proiectului ”Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale Romilor şi altor grupuri vulnerabile aflate în condiţii sociale de trai precare din regiunile Satu Mare şi Maramureş”, finanțat prin Fondurile Elvețiene, ”Comunitate, Dezvoltare, Incluziune!”      în perioada aprilie 2017 – iunie 2018. 

           Obiectivele componentei de dezvoltare comunitară sunt:

       –  creşterea participării civice a comunităţilor de romi pentru soluţionarea unor probleme specifice cu care se confruntă,

       – îmbunătăţirea relaţiilor interetnice, a colaborării dintre membrii comunităţilor de romi, autorităţi şi instituţii publice,

       – formarea de facilitatori comunitari, acordarea de mentorat pentru facilitatorii locali în scopul creării de grupuri de iniţiativă locale,

       – implementarea de acţiuni comunitare, derularea unui proces participativ de elaborare a unui plan local de acţiune.