Convocarea ședinței ordinare din luna februarie a consiliului local

   

  Se convoacă Consiliul Local al comunei Vetis în şedinţă ordinară, marţi, 28 februarie 2017 , orele  14.00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1) Raportul anualal d-lui primar privind starea economica, socială şi de mediu a comunei;

  2) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vetiş pe anul 2017;

  3) Proiect de hotărâre privind predarea în concesiune către S.C. APASERV S.A. a lucrărilor de investiţii la reţeaua de apă din Vetiş, realizate din fonduri IID.

  4) Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pe anul 2017.