Anunț achiziție directă

    “Igienizare și reparații la bucătăria căminului cultural din Vetiș”
    Lista cu cantităţile de lucrări – Devizul ofertă şi Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte se găsesc pe pagina web a comunei Vetiș :
    http://vetis.ro/transparentainformatii/achizitii-publice/
    Ofertele se depun în scris la primăria comunei Vetiş, pâna la data de 20 februarie a.c., ora 16.oo.