Convocarea ședinței ordinare a consiliului local în 25 ianuarie a.c.

         Se convoacă consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, miercuri 25 ianuarie 2017 orele 14.00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare din comuna Vetiș pentru anul școlar 2017 – 2018  
  2. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017
  3. Proiect de hotărâre privind acordul cu privire la înfiinţarea Parcului Industrial Renovaţio Vetiş
  4. Proiect de hotărâre privind dotarea compartimentului de Poliţie Locală şi acordarea normei de hrană
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV 2016
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior pentru anul 2017
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă prevăzut a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a comunei Vetiş
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de modernizare a străzilor comunei Vetiş.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrărilor de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2017
  10. Proiect de hotărâre privind mandatarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare”  pentru a exercita,  în numele şi peseama comunei Vetiş, a atribuțiilor de autoritate public tutelară în raport cu operatorul regional S.C. APASERV Satu Mare S.A.
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutive și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare, la care comuna Vetiş este membru asociat