Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local în 2 februarie 2017

            Se convoacă consiliul local al comunei Vetis în şedinţă extraordinară, joi, 2 februarie 2017 , orele  14.00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

    1) Proiect de hotărâre privind corectarea HCL nr.28/2009 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren cu construcţie situat în localitatea Vetiş;

    2) Proiect de hotărâre privind unele reglementări în domeniul situaţiilor de urgenţă;

    3) Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă prevăzut a se recolta din pădurea proprietate publică a comunei Vetiş în anul 2017 precum şi a preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior.