16.09.27 1

  Convocarea şedinţei ordinare din luna decembrie a consiliului local

          Se convoacă consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară, marţi 21 decembrie 2016 orele  14.00, la sediul primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  • Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Nagy Enikő;
  • Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bob Petru;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a comunei Vetiș și a taxei de salubrizare pe anul 2017
  • Proiect de hotărâre privind modificarea listei bunurilor din patrimoniul public al comunei Vetiş, concesionate operatorului regional APASERV SA Satu Mare;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Zona de locuit (Lotizare), Vetiş;
  • Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii regiei autonome din Ocolul Silvic de Regim Ardud R.A. în Ocolul Silvic Ardud R.A;
  • Proiect de hotărâre privind propunerea reţelei şcolare a unităţilor de învătământ preuniversitar din comuna Vetiş pentru anul 2017-2018;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat în domeniul situațiilor de urgență în comuna Vetiș
  • Informarea primarului comunei Vetiş.                

                                     Primar

                                 Iuliu Ilyes