DSC 0009

  Convocarea şedinţei ordinare a consiliului local

  Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă ordinară, marţi, 29 noiembrie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2017;
  3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiţii;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de inventariere a domeniului public al comunei Vetiş;
  6. Informarea primarului comunei Vetiş.