16.09.27 1

  Convocarea şedinţei ordinare a consiliului local

  DISPOZIȚIA nr. 248/2016

  privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară

                Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

  În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  D I S P U N :

        ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă ordinară, miercuri, 26 octombrie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trim. III 2016
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017
  4. Proiect de hotărâre privind însuşirea în domeniul public al comunei Vetiş a unor suprafeţe de teren aferente unor străzi
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Platformă betonată și șopron metalic la primăria Vetiș
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Branșamente la rețeaua de apă potabilă la Oar
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Branșamente la rețeaua de canalizare la Oar și Vetiș
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Modernizarea străzilor în comuna Vetiș
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Reabilitarea vestiarului terenului de sport din Decebal, comuna Vetiș
  10. Proiect de hotărâre privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în Registrul Agricol
  11. Informarea primarului comunei Vetiş.

       ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.