16.09.27

  Informarea primarului privind activitatea administrației publice locale în luna septembrie

  În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :

  1. Au fost demarate lucrările la terenurile de sport ale şcolilor din Vetiş și Oar, realizându-se lucrările la fundaţiile terenurilor şi s-au livrat dotările necesare acestora.
  2. Au fost demarate lucrările la cele două terenuri de joacă pentru copii din curțile grădinițelor din Oar și Decebal, fiind livrate și dotările acestora.
  3. A avut loc o întâlnire cu conducerea SC GazVest SA Arad, cu care s-a analizat stadiul execuţiei lucrărilor de introducere a reţelei de gaze naturale din Oar şi posibilităţile de demarare a racordării cetăţenilor la reţea. Totodată s-a convenit că introducerea reţelei de gaze naturale în Decebal va fi demarată în primăvara anului următor.
  4. După expertizările obligatorii din cauza sistării lucrărilor mai mult de 3 ani, din săptămâna 5 – 11 septembrie au fost demarate lucrările la construirea sălii de nunţi – centrul comunitar din Decebal.
  5. Au fost achiziționate cinci seturi de table interactive (tablă, calculator, videoproiector, mobilier) la școli și grădinițe.
  6. A fost contractată o autoutilitară tip Dacia Duster, cu livrare la sfârșitul lunii septembrie.
  7. Am participat la Budapesta la o întrevedere cu Compania Naţională pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zrt.) din Ungaria, primarul oraşului Csenger, Ungaria şi Consiliul judeţean Satu Mare, pentru punerea de acord a parteneriatului pentru proiectul drumului transfrontalier Csenger – Oar, pentru care se pregăteşte în comun un proiect de accesare a finanţării în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 20014 – 2020.
  8. Au fost finalizate și recepționate studiile de fezabilitate și proiectele tehnice pentru branșamentele la rețeaua de apă potabilă din Oar (475 racorduri) și pentru branșamentele la rețeaua de canalizare din Oar și Vetiș (716 racorduri la Vetiș și 477 racorduri la Oar), urmând să fie inițiată licitația publică pentru realizarea acestora.
  9. În comun cu proiectantul, executantul şi dirigintele de şantier s-au discutat și s-a căzut de acord asupra soluţiilor tehnice de modificare ale staţiilor de pompare ale sistemului de canalizare din Vetiş şi Oar şi ale racordării la reţeaua municipiului Satu Mare al sistemului de alimentare cu apă potabilă din Oar, necesare pentru finalizarea şi punerea în funcţiune a investiţiei.
  10. A fost licitată și s-a încheiat contractual pentru refacerea zonelor verzi – scuarurilor din jurul clădirii primăriei și a casei de cultură din Vetiș.

  În domeniul activităților administrative și serviciilor către populație :

  1. În 7 septembrie a avut loc întâlnirea de constituire a grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare, asociație care și-a stabilit sediul la Vetiș.
  2. În 11 septembrie a fost organizată a doua întâlnire cu locuitorii satului Oar, temele principale fiind legate de finalizarea lucrărilor la rețeaua de gaze naturale și posibilitatea demarării racordării gospodăriilor la alimentarea cu gaze naturale, demararea lucrărilor pentru realizarea branșamentelor la rețeaua de apă poptabilă de pe domeniul public și reglementările privind respectarea normelor de curățenie și ordine publică în comună.
  3. A avut loc o întâlnire cu antrenorii de scrimă Eva Lengyel şi Attila File, cu care s-a convenit demararea unor antrenamete de scrimă pentru copiii din clasele I – IV la sala de gimnastică a şcolii din Vetiş.
  4. Din 14 septembrie a.c. a devenit funcțională noua adresă de email a primăriei primaria@vetis.ro, precum și sistemul de email-uri personale ale angajaților primăriei și consilierilor.
  5. S-a aprobat de către consiliul local noua organigramă a primăriei, precum și noul Regulament de Organizare și Funcționare a primăriei.

  Altele

  1. În data de 17 septembrie reprezentanții primăriei și consiliului local, împreună cu Asociația culturală “Vetési Albert”, au participat cu un cort în care s-au pregătit preparate culinare specifice, la Festivalul Merelor, organizat în oraşul înfrăţit Csenger, Ungaria.
  2. În data de 24 septembrie reprezentanţii primăriei şi consiliului local au întâmpinat la Oar, la punctul de trecere al frontierei pe digul Someşului, deschis temporar pentru intrarea acestora în ţară, participanţii din Ungaria la Ziua Mobilităţii, care au parcurs traseul dintre  localitatea Szamossalyi, Ungaria şi Satu Mare cu bicicleta.