DSC 0009

  Convocarea şedinţei ordinare a consiliului local

  DISPOZIȚIA nr. 207/2016

  privind convocarea consiliului local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară

                Pimarul comunei Vetiș, județul Satu Mare,

  În temeiul prevederilor art. 39,  coroborat cu art. 68 alin. 1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  D I S P U N :

        ART. 1 – Se convoacă consiliul local al comunei Vetiș în şedinţă ordinară, miercuri, 31 iulie 2016, orele 14.00, la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş pentru anul 2016
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază privind terenurile agricole în perioada recoltării
  3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Vetiş şi al Şcolii Gimnaziale Oar
  4. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui poligon de antrenament pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Vetiş
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării unui sediu pentru G.A.L. Pescuit Satu Mare
  6. Proiect privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de funcţii al primăriei comunei Vetiş
  7. Proiect de hotărâre privind propunerea scoaterii din funcţiune a autoturismelor aflate în dotarea comunei Vetiş
  8. Informarea primarului comunei Vetiş

       ART. 2 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare la sediul instituţiei şi în fiecare localitate, în locurile speciale pentru afişaj.